ykb-fortbildning

Från och med den 10 september 2009 tillämpas en ny lag för yrkesförare som kör tung lastbil. Yrkeskompetensbevis (YKB) är en obligatorisk grund- och fortbildning för lastbilsförare.

Lagen berör alla förare som kör tung lastbil (behörighet C/CE) i yrkestrafik. För alla nya yrkesförare blir det obligatoriskt med grundutbildning. Därefter krävs fortbildning vart femte år.

Sveriges Åkeriföretag erbjuder fortbildning över hela landet via sina regionkontor. Som en av SÅ´s uppdragstagare tillhandahåller vi på Esperssons Åkeri lokaler.