tRANS pa

Alla våra anställda registerar sin arbetstid genom att logga in och logga ut i systemet på vissa, förutbestämda datorer inom företaget. Efter arbetsdagens slut registreras tid för rast, vilket fordon som använts samt eventuell extra körning eller övertid och anledningen till denna.