vår verksamhet    

kyla, frys och värme

Vi har valt att inrikta verksamheten på distribution i tätort och vi arbetar huvudsakligen med livsmedelstransporter men även styckegods.

Det kan även betyda användning av värme för att skydda känsliga varor under den kallare delen av året. 

Förnärvarande trafikerar vi ett område som täcker Skåne, Blekinge, Småland, Halland, Östergötland, Västergötland och Stockholm.

Här kan ni läsa mer om våra kunder och om annat som vi i åkeriet engagerar oss i.