PERSONALpolicy

Alla våra nyanställda skall genomgå introduktionsprogram för att bli väl insatt i vår verksamhet och de villkor som gäller för respektive kund.

Vi har ett fungerande ersättgningssystem för att motivera våra anställda till träning för att förebygga arbets- och förslitningsskador.

Vi arbetar för att våra chaufförer ska köra på ett såväl miljö- som företagsekonomiskt sätt.

Vi eftersträvar att ha alkolås i alla våra bilar. I dagsläget är 92 % redan utrustade med detta och vi installerar det i varje ny bil som införskaffas.

I samarbete med Trafikverket har vi tagit fram en broschyr med bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna. Broschyren "Rätt fart - såklart!" finns som en pdf-fil längst ned på sidan.