Fair Transport

För oss på Esperssons Åkeri AB är det viktigt att alla transporter utförs med fokus på trafiksäkerhet – därför är vi anslutna till Fair Transport via Sveriges Åkeriföretag. Det innebär att vi lever upp till lagenliga krav vad gäller både trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Vi utför alla våra uppdrag enligt gällande lagstiftning och vår policy. Våra chaufförer skall, både för sin egen och för alla medtrafikanters skull, ha rätt behörighet, kompetens och hälsa för att på ett trafiksäkert sätt framföra våra fordon i trafiken. 

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Vår certifiering säkerställer på så sätt att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart. Fair Transport är transportbranschens sätt att ta ansvar och bidra till den nödvändiga omställningen som hela vårt samhälle står inför. Tillsammans skapar vi en trygg och hållbar utveckling över tid. Fair Transport är också en hållbar affär för alla inblandade, ett stöd för både den som köper och säljer transporter. Tack vare certifieringen kan båda parter försäkra sig om att arbetet i den gemensamma transportkedjan utförs trafiksäkert, klimatsmart och med goda villkor för de anställda. 

Med Fair Transport vill Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. 


Gå gärna in på Sveriges Åkeriföretags hemsida och läs mer!