VERKSAMHETSPOLICY    

Att arbeta mot samma mål

Vi på Esperssons Åkeri lägger stor vikt vid att bedriva verksamheten på ett sätt som motsvarar våra kunders krav och önskemål.

Det är även viktigt för oss att alla inom vår organisation jobbar mot samma mål. För att säkerställa detta har vi ämnesinriktade policyformuleringar som alla anställda skall vara väl insatta i och som ständigt följs upp för att vara verklighetsanknutna och aktuella.