2000 - 2005

2000
Kjell Esperssons Åkeri AB utses till Årets företag i Hörby.

2001
Vi fortsätter vi vår expansion och vi utökar med fyra bilar och fyra chaufförer på Martin Olsson. Vi miljöcertifieras enligt ISO-14001 och samtidigt uppgraderas vår kvalitetscertifiering till ISO-9001:2000.

2002
Vi har nu all distribution för Svensk Cater i södra Sverige.
För Martin Olsson har vi distributionen i södra Sverige med undantag för Malmö stad.
Under hösten kör vi även kött- och charkuterivaror för Ugglarps slakteri.

2003
Som ett led i vårt miljöarbete köper vi vår första naturgasbil.
Vi tar över ett däckföretag där vi bedriver verksamhet under namnet "Esperssons Däck- och Bilservice". Ett gym inreds för våra anställda.

2004
Vi utökar vagnparken med vår andra naturgasbil .
Åkeriet tar över en andel i Eslövs Lastbilscentral (LBC).

2005
Vår verksamhet hos Skånemejerier utökas med rangering av växelskåp vilket ger arbete för fem bilar och sex personer.
Vi köper vår tredje naturgasbil.
Vi inleder ett samarbete med företaget Greater Than för att bidra till ständiga förbättringar i körbeteendet av våra bilar och för att vi ska öka vår miljömedvetenhet och vår lönsamhet.
Arbetet med att installera alkolås i alla våra bilar påbörjas.
I augusti får vi ett Trafiksäkerhetscertifikat utfärdat av Sveriges Åkeriföretag.