2016 - 2019

Vi börjar året med att samtlig personal genomgår YKB-fortbildning block 1, Sparsam körning under januari. Nu är vi är redo att möta höstens krav på YKB den 10 september!

På Mejeriet utökar vi med en trailerdragare 5 dagar/veckan i april månad.

I slutet av maj återupptar vi vår lagerverksamhet av tankar, för Skånemejeriets räkning, i våra lokaler i Hörby . Under hösten bygger vi till ett 300 kvm stort lager för ändamålet.
 
I mitten av juni utökar vi med en deltidskörning för Viebkes Åkeri på ICA från Helsingborg.
 
Vi anställer Niklas Johansson som fordonsansvarig och transportledare i slutet av augusti. Niklas har varit anställd som chaufför hos oss sedan 2008 och har god kunskap om vår verksamhet och våra kunder.

Under året har vi förnyat vagnparken med 7 fordon, 3 bilar till Skånemejerier och 1 bilar, 1 dolly och trailer och 1 släp på Dagab. Vi säljer 3 bilar och 1 släp.

Vårt nya ekipage till Dagab är med på Lastbilsmässan på Elmia i Jönköpingi Schmitz monter. Nu är alla fordon som lastar Dagab Göteborg (6 bil och släp) utrustade med dubbla förångare.

I september utökar vi körningen för Dagab med två dagar i veckan. 

Den 1 december förvärvar vi Logistic 4 You, specialiserade på torrgods och styckegods. Företaget kör för kunder som Post Nord, Dachser, Tryggve Bengtssons Åkeri AB och Jumbo Transport. Totalt handlar det om 7 bilar och en personalstyrka på 14 anställda.

Jonas Kullberg, tidigare ägare, kommer jobba kvar under en tid framöver. Närmast ligger att integrera transportledningen och administration med Esperssons övriga verksamhet, bolaget kommer dock behålla sitt namn och blir dotterbolag till vår befintliga verksamhet.

För tionde året i rad kör Stefan julkalppsbilen till Litauen och kan lämna över en check på 8 300 Euro till fonden Ruguté Childhood Cancer. Som tidigare år har han sitt tomtegäng med sig – tolken Ieva Sturesson, läraren Anita Larsson och två elever från någon av Hörbys två högstadieskolor – i år Georgeshillsskolan.

2019
Åkeriet firar under året 50 år, 1969-2019, med en stor personalsammankomst i oktober.
 
Verksamheten fortsätter i stort som tidigare.

Skånemejerier har gått ut med ny upphandling.  Vi förlorade uppdraget, slutar köra 2020-02-29.
En 50-årig era med att köra mjölk i olika former är därmed över.
 
Att hitta bra chaufförer är svårt och därför kommer vi att prova tjänsten Chaufförsportalen.
 
Uppställningsplats Landskrona avvecklas – då byggde vi om boden som fanns i Landskrona och förflyttade denna till uppställningsplatsen för Dachser/PostNord bilarna. Nu får chaufförerna på denna uppställningsplats tillgång till ett personalutrymme.
 
Vi avslutar anställningen för en administratör första dagarna i januari och söker ny medarbetare.
Eva säger upp sin anställning och Carina anställs i slutet på april som administratör.
Elisabet blir den som hjälper oss genom övergången från att Eva slutar tills Carina tar vid.
 
Utbildningsverksamheten fortsätter med att vi hyr ut lokalen och vår egen personal går sina YKB och ADR utbildningar i våra lokaler när utbildningstillfällen finns.
Under året har 15 kurstillfällen genomförts med både egna och externa deltagare.
 
Julklappsbilen och Åkarhjälpen fortsätter som tidigare år.