Julklappsbilen

År 2007 börjar Stefan Espersson tillsammans med Bengt Nilsson från Svensköp ett arrangemang som engagerar skolorna i Hörby. Alla elever som vill, får lämna in en julklapp med en julhälsning som fraktas till cancersjuka barn i Litauen. Två högstadieelever, vart annat år från Georgshillskolan och vart annat från Frostaskolan, följer med på resan.

I Litauen tas de emot av personerna bakom fonden Ruguté Childhood Cancer, som på ideell basis kämpar för att hjälpa cancersjuka barn i Litauen.  

2009 utökas resan till ett besök på barncancersjukhuset i Gdansk, Polen vilket man gör även 2010 och 2011. Stefan fortsätter samarbetet med skolorna på egen hand från vintern 2012 och ändrar lite i upplägget. Resorna, som begränsas geografiskt till att endast omfatta Vilnius och Kaunas i Litauen, blir tidsmässigt någon dag längre och de kan även göra hembesök hos barn som tillfrisknat så pass att de kan få vara hemma hos sin familj.

Under 2013 startar Stefan tillsammans med Frans Johansson på Sveriges Åkeritidning upp "Åkarhjälpen"för att visa att vi i Åkeribranschen också kan vara med och ge. Mer om detta kan du läsa under "Verksamhet/Åkarhjälpen". Första året går insamlingen till Rugute och den ger nästan 80 000 Sek och i år, 2014, blir det fantastiska 130 000 Sek som kan överlämnas till Rugute. Pengarna går oavkortat till medicin och annan hjälp för att underlätta livet för de små och deras anhöriga.