2023

Vi har under 2023 ett fortsatt samarbete med Klimatklivet. Det har inneburit att vi har skaffat ytterligare 3 nya gasbilar till åkeriet. Vi jobbar ständigt vidare för att bli ett fossilfritt åkeri.

Under året har vi fortsatt att utveckla våra möjligheter med att ha egen tomt och fastigheter. Vi hyr ut uppställningsplatser för externa åkeriers lastbilar och släpar.
I år har vit fortsatt vår uthyrning med att erbjuda uppställningsplatser inomhus för husvagnar/husbilar/entusiast bilar.