2020-2022

Pandemi mellan mars 2020 - mars 2022. Vi har klarat oss mycket lindrigt undan Covid-19. Våra anställda har varit mycket duktiga på att hålla avstånd och tvätta händer samt alla andra försiktighetsåtgärder.