vår verksamhet    

Den 1 januari 2015 återupptog vi vårt uppdrag att för Hörby Kommun.

Uppdraget består i att hämta upp färdiglagad mat på tillagningsstället och leverera ut till daghem, vårhem, äldreboende och skolor i Hörby Kommun.