Arbetsmiljö

Syftet med ett förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete är att det leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Det är en angelägenhet både för arbetsgivare och anställda genom att det kan leda till att man undviker stress, driftstörningar och kvalitetsförsämringar. 

 

Arbetsmiljöverkets broschyrer

Aktuella arbetsmiljöreglerna kan studeras i det Åkeripaket med broschyrer som Arbetmiljöverket satt samman på sin hemsida, se länk.